Skip to content Skip to footer

Οι κατωτέρω Όροι Χρήσης (εφεξής οι «Όροι») έχουν εφαρμογή στην ιστοσελίδα “gmikoniatislaw.gr” (εφεξής ο Ιστότοπος).

Με την πρόσβαση σας στον Ιστότοπο τεκμαίρεται ότι έχετε λάβει γνώση των παρόντων Όρων και θεωρείται ότι συναινείτε και τους αποδέχεστε ανεπιφύλακτα. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους, παρακαλούμε όπως απόσχετε από οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπου μας.

1. Χρήση του Ιστότοπου

(α) Νόμιμη χρήση: Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο μόνο για νόμιμους σκοπούς και σε συμμόρφωση με όλη την ισχύουσα νομοθεσία.

(β) Πνευματική Ιδιοκτησία: Όλο το περιεχόμενο στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, λογότυπων, εικόνων, αποσπασμάτων ήχου και λογισμικού, είναι ιδιοκτησία του Ιστότοπου και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν μπορείτε να αναπαράγετε, να διανείμετε, να τροποποιήσετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο από τον Ιστότοπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση μας η κοινοποίηση συνδέσμων με άρθρα και περιεχόμενο εν γένει του Ιστοτόπου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και η δημοσίευση περιορισμένων αποσπασμάτων άρθρων και κειμένων που έχουν αναρτηθεί στον Ιστότοπο σε άλλα έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα με ρητή προϋπόθεση την αναγραφή της πηγής η οποία θα συνοδεύεται και με ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) προς την σελίδα προέλευσης του κοινοποιηθέντος περιεχομένου.

2. Δήλωση Αποποίησης ευθυνών

Το περιεχόμενο στον Ιστότοπο παρέχεται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί νομική συμβουλή, σύμβαση ή συμφωνία οποιουδήποτε είδους. Η χρήση του Ιστότοπου από μέρους ή οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί σας δια μέσου του Ιστοτόπου δεν δημιουργεί σχέση δικηγόρου-εντολέα μεταξύ εσάς και του Δικηγορικού Γραφείου Γεώργιος Μυκωνιάτης και Συνεργάτες.

Δεν πρέπει να θεωρείτε καμία πληροφορία στον Ιστότοπο ως νομική συμβουλή και θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο δικηγόρο για συμβουλές σχετικά με την προσωπική σας υπόθεση. Σε καμία περίπτωση ο Ιστότοπος δεν μπορεί να εγγυηθεί πως το αναρτηθέν περιεχόμενο είναι ανά πάσα στιγμή ενημερωμένο με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη τυχόν προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης του περιεχομένου του Ιστοτόπου. Περεταίρω, η ακολούθηση συνδέσμων από τρίτες ιστοσελίδες ή από εν γένει τρίτα πρόσωπα προς τον Ιστότοπο ή/και η πρόσβαση στον Ιστότοπο μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου πέρα από την χρήση του εγκεκριμένου domain name στον φυλλομετρητή (browser) του χρήστη γίνεται αποκλειστικά με την ευθύνη του χρήστη και δεν μπορεί να θεμελιωθεί οποιουδήποτε τύπου αξίωση για αποζημίωση απέναντι στον Ιστότοπο στην περίπτωση που οι ανωτέρω σύνδεσμοι είναι επιμολυσμένοι με ιούς ή κακόβουλο λογισμικό (spyware, malware).

3. Πολιτική Απορρήτου

(α) Συλλογή Πληροφοριών: Η Πολιτική Απορρήτου μας διέπει τη συλλογή, και επεξεργασία προσωπικών προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από τους χρήστες του Ιστότοπου. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, συναινείτε με τους Όρους της Πολιτικής Απορρήτου μας.

(β) Ασφάλεια: Ενώ λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας των πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω του Ιστότοπου, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχετε. Για αυτούς τους λόγους κατά την χρήση του Ιστοτόπου παρακαλούμε να απόσχετε από την αποκάλυψη ευαίσθητων δεδομένων που αφορούν εσάς ή τρίτα πρόσωπα.

4. Αλλαγές στους Όρους

Ο Ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει ή να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η ημερομηνία της τελευταίας αναθεώρησης θα αναφέρεται στην σελίδα των παρόντων Όρων. Η συνέχιση της χρήσης του Ιστότοπου μετά από οποιεσδήποτε αλλαγές υποδηλώνει την αποδοχή των αναθεωρημένων Όρων.

5. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Αυτοί οι Όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και υποβάλλεστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων των Αθηνών για την επίλυση τυχόν διαφορών.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προβληματισμούς σχετικά με αυτούς τους Όρους, επικοινωνήστε μαζί μας στο gmikoniatislaw@gmail.com.

Σας ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε τον Ιστότοπό μας.

Τελευταία ενημέρωση: 19/01/2024