Skip to content Skip to footer
ζευγάρι κάνει χειραψία μετά το συναινετικό διαζύγιο
Συναινετικό διαζύγιο
Το γραφείο μας αναλαμβάνει με απόλυτη υπευθυνότητα την διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου από την αρχή ως το τέλος.
Διατροφή παιδιών
Μετά την λύση του γάμου το ζήτημα της διατροφής των παιδιών αποτελεί ίσως το βασικότερο ζήτημα ρύθμισης για τους διαζευγμένους γονείς.
επικοινωνία γονέα τέκνου
Επικοινωνία γονέα και παιδιού
Ο νόμος κατοχυρώνει το δικαίωμα επικοινωνίας υπέρ του γονέα που δεν διαμένει με το παιδί του ανεξάρτητα ποιος διαθέτει την επιμέλεια του.
Επιμέλεια παιδιού
Οι αντιδικίες για την επιμέλεια των παιδιών μπορεί να είναι συναισθηματικά επίπονες και νομικά περίπλοκες. Όταν μια σχέση τελειώνει, ο καθορισμός του μέλλοντος της ευημερίας των παιδιών είθισται να είναι…
Απόδοση μισθίου
Όταν μία σχέση μίσθωσης δεν εξελίσσεται ομαλά, ένας ιδιοκτήτης ακινήτου έχει δικαίωμα να ζητήσει απόδοση μισθίου προκειμένου να του επιστραφεί το ακίνητό του από έναν μισθωτή που δεν εκπληρώνει τις…
Φωτογραφία της Αθήνας από ψηλά
Νομικός έλεγχος ακινήτου
Ένας εμπεριστατωμένος νομικός έλεγχος ακινήτου πριν κάποια μεταβίβαση είναι το πιο βασικό πράγμα που πρέπει να γίνει.
Κληρονομητήριο
Ένα από τα συνηθέστερα ζητήματα που ανακύπτει κατά την κληρονομική διαδοχή και που δημιουργεί συχνά καθυστερήσεις σε κληρονόμους είναι αυτό της νομιμοποίησης. Με απλά λόγια η απόκτηση ενός επίσημου εγγράφου…
Άνδρας γράφει με το χέρι διαθήκη
Διαθήκη
Η λήψη συμβουλών από δικηγόρο όταν συντάσσεται μία διαθήκη εξασφαλίζει την εγκυρότητα της και την ομαλή μεταβίβαση της περιουσίας.
Ζευγάρι κάνει high-five μετά την εξάλειψη προσημείωσης στο ακίνητό του
Εξάλειψη προσημείωσης
Εξάλειψη προσημείωσης είναι η διαδικασία με την οποία διαγράφεται μία προσημείωση υποθήκης η οποία έχει εγγραφεί σε κάποιο ακίνητο. Ο λόγος εγγραφής είναι συνήθως η εξασφάλιση κάποιας απαίτησης.
Ίδρυση σωματείου
Η ίδρυση σωματείου καθώς επίσης και η συμμετοχή σε κάποιο ήδη υπάρχον αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα για τον οποιοδήποτε το οποίο κατοχυρώνεται τόσο στο Σύνταγμα όσο και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των…
Μεταφράσεις – Επικυρώσεις
Το γραφείο μας διαθέτοντας δικηγόρους με πολύχρονη εμπειρία σε μεταφράσεις - επικυρώσεις ιδιωτικών και επίσημων εγγράφων από τα Αγγλικά και τα Γερμανικά στα Ελληνικά (και το αντίστροφο). Έγγραφα που έχουν…
Άμυνα δανειολήπτη
Είναι γνωστό πως μια σειρά συμπολίτες μας οι οποίοι ανέλαβαν κάποιο δάνειο πριν την κρίση πλέον έχουν βρεθεί σε μία δύσκολη θέση που δεν μπορούν να το εξυπηρετήσουν. Μια…
Τροποποίηση καταστατικού σωματείου
Τροποποίηση καταστατικού σωματείου είναι η διαδικασία μέσω της οποίας μπορούν να πραγματοποιηθούν αλλαγές στο καταστατικό ενός σωματείου (για την διαδικασία ίδρυσης σωματείου βλέπε εδώ). Την αίτηση για έγκριση της τροποποίησης…
Αυτοκίνητα στο δρόμο πριν από τροχαίο ατύχημα
Τροχαία ατυχήματα
Ένας δικηγόρος για τροχαία ατυχήματα βοηθά στη διεκδίκηση αξιώσεων για σωματικές βλάβες, υλικές φθορές και ηθική βλάβη.
άντρας υπογράφει αποποίηση κληρονομιάς
Αποποίηση Κληρονομιάς
Η αποποίηση κληρονομιάς είναι η επιλογή που διαθέτουν οι κληρονόμοι ενός προσώπου που αποβίωσε να μην αποδεχτούν την κληρονομιά του.
Πωλητής και αγοραστής ετοιμάζονται να υπογράψουν προσύμφωνο αγοράς ακινήτου
Προσύμφωνο Αγοράς Ακινήτου
Το προσύμφωνο αγοράς ακινήτου είναι η έγγραφη αποτύπωση της συμφωνίας μεταξύ πωλητή και αγοραστή να προχωρήσουν σε μεταβίβαση ακινήτου.
αποψη της αθήνας με ακίνητα επί των οποίων δύναται να εγγραφεί προσημείωση
Προσημείωση ακινήτου
Η προσημείωση ακινήτου αποτελεί ένα είδος προσωρινής υποθήκης για την εξασφάλιση απαιτήσεων από κάποιο ακίνητο του οφειλέτη.
απόψη της αθήνας με ακίνητα τα οποία πρέπει να δηλωθούν στο κτηματολόγιο
Δήλωση ακινήτου στο Κτηματολόγιο
Η δήλωση ακινήτου στο Κτηματολόγιο είναι η μία απαραίτητη διαδικασία για όσους διαθέτουν κάποιο δικαίωμα επί ακινήτου στην χώρα.
φωτογραφία σπιτιού στην εξοχή αντικείμενο μιας πιθανής αγοραπωλησίας ακινήτου
Αγοραπωλησία ακινήτου
Στην αγοραπωλησία ακινήτου ένας ιδιοκτήτης πωλεί και μεταβιβάζει ένα ακίνητο και ένας αγοραστής καταβάλει το συμφωνημένο τίμημα.