Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Η ίδρυση σωματείου καθώς επίσης και η συμμετοχή σε κάποιο ήδη υπάρχον αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα για τον οποιοδήποτε το οποίο κατοχυρώνεται τόσο στο Σύνταγμα όσο και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αποτελεί έκφανση του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι.

Η διαδικασια για την ιδρυση σωματειου

Κατ’ αρχάς για την ίδρυση σωματείου η πρώτη προϋπόθεση που θέτει ο νόμος είναι η σύμπραξη 20 ατόμων. Εν συνεχεία πρέπει να κατατεθεί αίτηση υπογεγραμμένη από δικηγόρο στο Ειρηνοδικείο του τόπου όπου το σωματείο θα έχει την έδρα του. Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να κατατεθούν τα εξής

 1. Καταστατικό του σωματείου με υπογραφές απ’ όλα τα ιδρυτικά μέλη (σε 3 πρωτότυπα και μία φωτοτυπία). Σύμφωνα με τον νόμο το καταστατικό πρέπει απαραιτήτως να αναγράφει:
  – τον σκοπό, την επωνυμία και την έδρα του σωματείου,
  – τους όρους της εισόδου, της αποχώρησης και της α­ποβολής των μελών, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους,
  – τους πόρους του σωματείου,
  – τον τρόπο της δικαστικής και της εξώδικης αντιπρο­σώπευσης του σωματείου,
  – τα όργανα της διοίκη­σης του σωματείου, καθώς και τους όρους με τους οποίους καταρτίζεται και λειτουργεί η διοίκηση και παύονται τα όργανά της,
  – τους όρους με τους ο­ποίους συγκαλείται, συνεδριάζει και αποφασίζει η συνέλευση των μελών,
  – τους όρους για την τροπο­ποίηση του καταστατικού,
  – τους όρους για τη διά­λυση του σωματείου.
 2. Πρακτικό ίδρυσης του σωματείου υπογεγραμμένο απ’ όλα τα μέλη (σε 2 πρωτότυπα).
 3. Πίνακας μελών της προσωρινής διοίκησης του σωματείου (σε 2 πρωτότυπα).
 4. Σχέδιο διάταξης για τον δικαστή.
 5. Υπεύθυνη δήλωση μη στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων και μη τελεσίδικης καταδίκης από τα μέλη της προσωρινής διοίκησης (αν πρόκειται για αθλητικό σωματείο).

Αφού κατατεθούν τα παραπάνω στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, ο δικαστής ελέγχει την πληρότητα του φακέλου. Περεταίρω ελέγχει αν το καταστατικό περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εκ του νόμου στοιχεία καθώς και αν ο σκοπός του σωματείου αντίκειται στον νόμο, την ηθική ή την δημόσια τάξη. Δεν έχει την δυνατότητα να ελέγξει κάτι διαφορετικό (πχ την σκοπιμότητα ίδρυσης του σωματείου).

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου εκδίδεται σχετική διάταξη η οποία α) επικυρώνει το καταστατικό του σωματείου και β) διατάσσει την δημοσίευση περίληψης του στον ημερήσιο τύπο. Εν συνεχεία η διάταξη που εκδόθηκε πρέπει να επιδοθεί στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών και την αρμόδια Περιφέρεια. Με την ολοκλήρωση και των παραπάνω ενεργειών το σωματείο πρέπει να εγγραφεί στο βιβλίο σωματείων του αρμόδιου Πρωτοδικείου.

Τέλος, αφού το σωματείο ιδρυθεί θα πρέπει να δρομολογηθούν χωρίς καθυστέρηση οι απαραίτητες ενέργειες για την απόδοση ΑΦΜ από την αρμόδια ΔΟΥ και για έναρξη εργασιών.

Tο γραφείο μας αναλαμβάνει συνολικά όλες τις υποθέσεις που αφορούν την ίδρυση ενός σωματείου, την σύνταξη πράξεων των οργάνων του, τροποποίηση του καταστατικού του, εκπροσώπηση του σωματείου δικαστικά και εξώδικα και γενικά παρέχουμε την υποστήριξη που απαιτείται για την εύρυθμη και νομότυπη λειτουργία του.

Image by Freepik