Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Τροποποίηση καταστατικού σωματείου είναι η διαδικασία μέσω της οποίας μπορούν να πραγματοποιηθούν αλλαγές στο καταστατικό ενός σωματείου (για την διαδικασία ίδρυσης σωματείου βλέπε εδώ). Την αίτηση για έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού και εγγραφή στο βιβλίο σωματείων του πρωτοδικείου νομιμοποιούνται να υποβάλουν το ίδιο το σωματείο, τα κατ’ ιδίαν μέλη του, καθώς και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον (Μπέης: ο.π., σ. 604, Αρβανιτάκης: ο.π., άρθ. 787, αριθ. 2). Η ανωτέρω αίτηση υποβάλλεται στο κατά τόπον αρμόδιο Ειρηνοδικείο και την υπογράφει δικηγόρος.

ΤΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ:

  1. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης με πρωτότυπες υπογραφές όλων των μελών (εις διπλούν).
  2. Νέο κωδικοποιημένο (τροποποιημένο) καταστατικό με υπογραφές από όλα τα μέλη εις τριπλούν + μια (1) φωτοτυπία.
  3. Παλιό καταστατικό επικυρωμένο (το τελευταίο τροποποιημένο).
  4. Απόφαση αναγνώρισης σωματείου, επικυρωμένη.
  5. Πίνακας μελών Διοικητικού Συμβουλίου (εις διπλούν) με τις ιδιότητες (Πρόεδρος, Γραμματέας).
  6. Πιστοποιητικό μεταβολών Σωματείου.

Tο γραφείο μας αναλαμβάνει συνολικά όλες τις υποθέσεις που αφορούν την ίδρυση ενός σωματείου, την σύνταξη πράξεων των οργάνων του, τροποποίηση του καταστατικού του, εκπροσώπηση του σωματείου δικαστικά και εξώδικα και γενικά παρέχουμε την υποστήριξη που απαιτείται για την εύρυθμη και νομότυπη λειτουργία του.

Image by rawpixel.com on Freepik